Μειωμένη η παραγωγή πατάτας στη Γερμανία – Που οφείλεται

Μειωμένη η παραγωγή πατάτας στη Γερμανία – Που οφείλεται

Σύμφωνα με τη βαυαρική στατιστική υπηρεσία, για το 2015 αναμένεται μείωση της παραγόμενης ποσότητας πατατών κατά 23% σε σχέση με το 2014, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών καλοκαιρινών θερμοκρασιών.

Η συνολική  παραγόμενη ποσότητα εκτιμάται σε 1,42 εκ. τόνους. Πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη παραγωγή μεταπολεμικά.

Η Βαυαρία είναι το δεύτερο σημαντικότερο κρατίδιο μετά την Κάτω Σαξωνία όσον αφορά την παραγόμενη ποσότητα. Το 2014 το 17% της συνολικής παραγωγής προήλθε από τη Βαυαρία, για το 2015 η εκτίμηση ανέρχεται σε 14%.