Μείωση των αμπελώνων, αύξηση της παραγωγής

Μείωση των αμπελώνων, αύξηση της παραγωγής

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία για τον αμπελοοινικό τομέα που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 38ου Παγκοσμίου Συνεδρίου που διοργάνωσε στο Mainz στις 6 Ιουλίου 2015 ο OIV.

Εκτάσεις

Το 2000 η Ευρώπη αντιπροσώπευε το 63% των παγκόσμιων επιφανειών σε αμπελώνες, ενώ το 2014 οι επιφάνειές της μειώθηκαν στο 54%.

Αντίστοιχα η Ασία αύξησε τις καλλιεργούμενες εκτάσεις από 19% σε 24%, με πρωταγωνίστρια την Κίνα που σήμερα κατέχει την δεύτερη θέση πίσω από την Ισπανία, ενώ στις επόμενες θέσεις ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία.

Η συνολική επιφάνεια αμπελώνων μειώθηκε από τα 7.847 Kha στα 7.537 Kha. Παρά τη μείωση των επιφανειών η παραγωγή σταφυλιών για όλες τις χρήσεις παγκόσμια αυξήθηκε.

Η παγκόσμια παραγωγή σταφυλιών για όλες τις χρήσεις (οίνο, επιτραπέζια, αποξηραμένα), αυξήθηκε από 648 Mqx σε 737 Mqx ανάμεσα στο 2000 και το 2014 (+13,7%), παρά τη μείωση των παγκόσμια καλλιεργούμενων με αμπέλια επιφανειών κατά 1,7%. Αυτό σημαίνει ότι οι (νέο)φυτεμένοι αμπελώνες έγιναν περισσότερο αποδοτικοί.

Η αύξηση παραγωγής σταφυλιών ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην Κίνα, στις ΗΠΑ και στην Ινδία, ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην Ιταλία, την Γαλλία και λιγότερο στην Ισπανία.

ΚΕΟΣΟΕ