Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω οικονομικής ύφεσης

Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω οικονομικής ύφεσης

Στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα με την μεγαλύτερη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής ένωσης, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιάζουν μείωση που αγγίζει το 6,9%.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η μείωση των εκπομπών στη χώρα μας οφείλεται στα μέτρα που έχουν ληφθεί στη βιομηχανική παραγωγή αλλά και στην ύφεση που έχει η ελληνική οικονομία.

Την μεγαλύτερη μείωση στις εκπομπές ρύπων είχαν κατά σειρά οι χώρες Σλοβακία, Βρετανία και Δανία ενώ αύξηση είχαν η Βουλγαρία και η Κύπρος.