Πάνω από 50% η μείωση στην παραγωγή ισπανικού ελαιολάδου

Πάνω από 50% η μείωση στην παραγωγή ισπανικού ελαιολάδου

Δείτε παρακάτω πίνακες με τις μέσες τιμές για το ισπανικό ελαιόλαδο

Οι δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες κατά τον Μάιο, χαλαζοπτώσεις Ιουνίου τ.ε.), κατά την διάρκεια της ανθοφορίας, επηρέασαν αρνητικά την παραγωγή ελαιολάδου της ελαιοκομικής περιόδου 2014/15 στην Ισπανία.

Η παραγωγή ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στους 784.000 τον., κατά 55% χαμηλότερη από την παραγωγή της προηγούμενης εσοδείας 2013/14.

Αντίστοιχα, η παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς εκτιμάται ότι θα κυμανθεί πέριξ των 461.000 τόνων, κατά 15% χαμηλότερη από την παραγωγή της εσοδείας 2013/14.

Η κατανάλωση ελαιολάδου στην Ισπανία

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος η κατανάλωση ελαιολάδου στην Ισπανίαγια το πρώτο εξάμηνο του 2014, σημείωσε αύξηση της τάξης του 4,44%, με μείωση της συνολικής αξίας κατά 1,44% (οφειλόμενη κυρίως στην μείωση των τιμών κατά 5,54%), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Την ίδια περίοδο, η κατά κεφαλήν κατανάλωση αυξήθηκε κατά 4,8%, από 4,58 κιλά στα 4,80 κιλά, με μείωση της αξίας στα € 13,1, από € 13,2. Το 2013 η συνολική κατανάλωση ήταν 422.000 τον., αξίας € 1.258 εκ.

Εκ του συνόλου της κατανάλωσης φυτικών ελαιών στην Ισπανία, το 26,54% πρόκειται για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Όσον αφορά στα ισπανικά αποθέματα ελαιολάδου, ανήρχοντο, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, στους 500.000 τον., έναντι 200.000 τον., το 2013.

Παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, θα φθάσει τους 2.560.000 τον., με μείωση της τάξης του 19%, σε σχέση με το 2013/2014.

Η παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς, κατά την ίδια περίοδο, θα ανέλθει στους 2.551.500 τον., με ετήσια μείωση της τάξης του 2%.

Πίνακες

Αναφορικά με την εξέλιξη της τιμής του ισπανικού ελαιολάδου, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, οι μέσες τιμές ελαιολάδου που εισπράττονται είτε από τα ιδιωτικά είτε από τα συνεταιριστικά ελαιοτριβεία, χωρίς Φ.Π.Α, για την εβδομάδα 27/10-02/11 τ.ε. συγκριτικά με αυτές της ιδίας εβδομάδας του 2013,  ήταν οι ακόλουθες:

1

2

3