Πόσο μειώθηκαν οι τιμές καταναλωτή σε φρούτα/λαχανικά

Πόσο μειώθηκαν οι τιμές καταναλωτή σε φρούτα/λαχανικά

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχοντας υπόψη το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ, επισημαίνει ότι στην κατηγορία της «Διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών»,  κατά τον μήνα Αύγουστο του 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2013, καταγράφεται σημαντική μείωση (-2,5%)

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών στα νωπά λαχανικά (πατάτες νωπές -32,7%), στα νωπά φρούτα (-16.9%) και στη ζάχαρη (-12,4%).

Μέρος της μείωσης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα γαλακτοκομικά, αυγά και στο ελαιόλαδο.