Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλη την Ευρώπη

Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλη την Ευρώπη

Σημαντική μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, εξαιτίας των δραστικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, αποκαλύπτουν οι νέες παρατηρήσεις του ευρωπαϊκού δορυφόρου Copernicus Sentinel-5P.

Οι νέες εικόνες του δορυφόρου για την περίοδο 14 έως 25 Μαρτίου δείχνουν μια σαφή υποχώρηση των ρύπων στην ατμόσφαιρα σε σχέση με το 2019.