Μειώθηκαν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ε.Ε. – Η θέση της χώρα μας

Μειώθηκαν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ε.Ε. – Η θέση της χώρα μας

Σύμφωνα με τη Eurostat το 2016 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την καύση ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 0,4% σε σύγκριση με το 2015.

Είναι γνωστό ότι οι εκπομπές CO2 συμβάλλουν σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη και αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% όλων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ. Επηρεάζονται από παράγοντες όπως οι κλιματικές συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη, το μέγεθος του πληθυσμού, τις μεταφορές και τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων έχουν αντίκτυπο στις εκπομπές CO2 στη χώρα όπου καίγονται τα ορυκτά καύσιμα. Για παράδειγμα, εάν εισάγεται άνθρακας, αυτό οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών, ενώ εάν εισάγεται ηλεκτρική ενέργεια, δεν έχει άμεση επίπτωση στις εκπομπές στη χώρα εισαγωγής, όμως αυτές θα αναφέρονται στη χώρα εξαγωγής όπου παράγεται.

Σε Μάλτα και Βουλγαρία οι μεγαλύτερες μειώσεις- Σε Φιλανδία και Κύπρο οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, οι εκπομπές CO2 αυξήθηκαν το 2016 στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώθηκε στη Φινλανδία (+ 8,5%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (+ 7,0%), τη Σλοβενία (+ 5,8%) και τη Δανία (+ 5.7%).

Μειώσεις σημειώθηκαν σε έντεκα κράτη μέλη, ιδίως στη Μάλτα (-18,2%), τη Βουλγαρία (-7,0%), την Πορτογαλία (-5,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-4,8%).

Τα ποσοστά αλλαγής των εκπομπών CO2, 2015/2016

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ποσοστό της κάθε χώρας στη συνολική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην Ε.Ε. Παρατηρούμε ότι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η Γερμανία και ακολουθούν οι Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία.