Μειώθηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση για το ρύζι

Μειώθηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση για το ρύζι

Μειώθηκε το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2015, με τη νέα Υπουργική Απόφαση η οποία καταργεί την υπ΄αριθμ. 1357/51122/26-04-2016.

Στην προηγούμενη Απόφαση το ύψος ενίσχυσης ανέρχοταν στα 32,7 €/στρ. ενώ σύμφωνα με τη νέα Απόφαση το ποσό μειώνεται στα 31,1 €/στρ.

Σύμφωνα με έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και ανέρχεται στα 25.662,85 εκτάρια.