Φθηνά εισαγόμενα μέλια από την Κίνα έχουν πλημμυρίσει τις αγορές της Ε.Ε...

Μέτρα για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στα εισαγώμενα κινέζικα μέλια

Φθηνά εισαγόμενα μέλια από την Κίνα έχουν πλημμυρίσει τις αγορές της Ε.Ε., δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό στα Ευρωπαϊκά τα οποία δεν έχουν το ίδιο κόστος παραγωγής και εργασίας, όπως επισημαίνεται σε επιστολή που έστειλαν στις 5 Ιουλίου οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa – Cogeca προς τον αρμόδιο για το εμπόριο Ευρωπαίο Επίτροπο Karel de Gucht.

Με την εν λόγω επιστολή οι Copa-Cogeca καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί και να εντείνει τους ελέγχος, καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων αντιντάμπινγκ κατά των εισαγωγών αυτών.

Επί του θέματος ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας των Copa-Cogeca για το μέλι, κ. Etienne Bruneau, επισήμανε «Η Ευρώπη έχει μακρά παράδοση στην παραγωγή και την κατανάλωση μελιού. Η μελισσοκομία αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα και είναι ζωτικής σημασίας για την επικονίαση των καλλιεργειών στην Ευρώπη. Με παραγωγή περίπου 215 000 τόνων μελιού ετησίως και αύξηση της κατανάλωσης, η ΕΕ έχει ποσοστό 60% αυτάρκειας. Όμως, τα τελευταία πέντε χρόνια, είδαμε μια αύξηση της τάξης του 50% σε εισαγωγές μελιού από την Κίνα προς την ΕΕ, κυρίως λόγω των χαμηλών τιμών τους. Οι τιμές εισαγωγής για τα κινέζικα εξαγόμενα μέλια είναι η χαμηλότερη από όλες τις τιμές εισαγωγής μελιού. Εφόσον είναι τουλάχιστον δύο φορές χαμηλότερες από τις ευρωπαϊκές τιμές. Επομένως, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μελιού αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό που απειλεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, κυρίως σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ, και η οποία θα μπορούσε να εμβαθύνει την τρέχουσα οικονομική κρίση».

Με την σειρά του ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, τόνισε «Με τις χαμηλές τιμές εισαγωγής και με μια τέτοια μεγάλη διαφορά μεταξύ των κινεζικών και των ευρωπαϊκών τιμών, στο κόστος παραγωγής και στο κόστος εργασίας, οι ευρωπαίοι παραγωγοί μελιού δεν μπορούν πλέον να κερδίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Σε αυτές τις συνθήκες, θα χρειάζονταν τρεις φορές περισσότερες κυψέλες από το σημερινό μέσο όρο των 400 που είναι απαραίτητες για να κερδίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και να ζουν από τη δραστηριότητά τους, γεγονός που απλώς δεν είναι εφικτό. Συνεπώς, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα θέσπισης μέτρων αντιντάμπινγκ, με βάση την εμπειρία και τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι έλεγχοι πρέπει επίσης να βελτιωθούν έτσι ώστε να αξιοποιείται καλύτερα η ποιότητα του μελιού και να προσφέρεται στους καταναλωτές ένα ασφαλές και υψηλής ποιότητας προϊόν».