Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Τα ποσά επιχορήγησης για αγορά και μετακίνηση κυψελών – Αλλαγές στα χρηματικά όρια των δράσεων

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Τα ποσά επιχορήγησης για αγορά και μετακίνηση κυψελών – Αλλαγές στα χρηματικά όρια των δράσεων

Τη δυνατότητα να αποστείλουν τους φακέλους πληρωμής στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, δίνει τροποποιητική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την εφαρμογή του Μελισσοκομικού Πρόγραμματος.

Επίσης, το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης ορίζεται σε 25 € ανά κυψέλη, που φθάνει σε ποσοστό 83,33 % επί του μέγιστου επιλέξιμου κόστους αγοράς ανά κυψέλη.

Όσον αφορά, το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι αυτό καθορίζεται στα 6 € ανά μετακινούμενο μελίσσι.

Επίσης τροποποιούνται τα χρηματικά όρια των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος 2017, ως εξής:

  • Μεταφέρεται ποσό ύψους 420.000 € από τη Δράση 1.1 “Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας”, στη Δράση 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”.
  • Μεταφέρεται ποσό ύψους 120.000 € από τη Δράση 1.3 “Εκπαιδεύσεις – Έντυπα”, στη Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”.
  • Μεταφέρεται ποσό 51.713,73 € από τη Δράση 1.4 “Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης”, στη Δράση 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”.
  • Μεταφέρεται ποσό ύψους 790.000 € από τη Δράση 2.1 “Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών (π.χ. Βαρρoϊκή ακαρίαση, κλπ)”, στη Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”.
  • Μεταφέρεται ποσό 35.000 € από τη Δράση 4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης”, στη Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”.
  • Μεταφέρεται ποσό ύψους 60.000 € από τη Δράση 4.2 “Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού”, στη Δράση 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”.
  • Μεταφέρεται ποσό ύψους 110.000 € από τη Δράση 6.1 “Εφαρμοσμένη έρευνα”, στη Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”.
  • Μεταφέρεται ποσό ύψους 40.000 € από τη Δράση 8.1 “Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ”, στη Δράση 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”.