Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Οικονομική ενίσχυση για την αντικατάσταση κυψελών

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Οικονομική ενίσχυση για την αντικατάσταση κυψελών

Ενισχύεται μέσω του Μελισσοκομικού Προγράμματος και της Δράσης 3.1 – “Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων”, η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι 30 € ανά κυψέλη, έως τις 14 Ιουνίου 2017 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης).

Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η υποβολή της Αίτησης για την ένταξη στη Δράση γίνεται στη ΔΑΟΚ ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας, στη ζώνη ευθύνης του οποίου ανήκει ο αιτών.

Οι κυψέλες αντικατάστασης πρέπει να αποτελούνται από:

α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή κατά προτίμηση βάση
β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή βάση

Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη:

  • η δαπάνη για την προμήθεια μεμονωμένων εξαρτημάτων κυψελών, παρά μόνο για τις πλήρεις κυψέλες,
  • η δαπάνη για αγορά κυψελών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορθά τα αντίστοιχα παραστατικά.
  • Ο ΦΠΑ.

Τα παραστατικά δαπανών πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο έως 31 Ιουλίου 2017.