Μελισσα

Μελισσοκομικό πρόγραμμα: Υποβολή αιτήσεων για τη χρηματοδότηση καινούριων κυψελών

Τις λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», στο πλαίσιο υλοποίησης του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα έτη 2020, 2021 και 2022, καθορίζει νέα υπουργική Απόφαση.

Μέσω της Δράσης ενισχύεται η προμήθεια καινούριων κυψελών μέχρι του ποσού των 30 €, με το ποσοστό αντικατάστασης να ανέρχεται σε 10% επί των κατεχομένων κυψελών.

Κατ’ εξαίρεση, για το μελισσοκομικό έτος 2020, πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, η τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης – δήλωσης κατεχομένων κυψελών δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη δράση. Επομένως, τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις – δηλώσεις κατεχομένων κυψελών για το μελισσοκομικό έτος 2020, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δικαιούμενων ενίσχυσης κυψελών των δικαιούχων.

Σύμφωνα με την Απόφαση, από το μελισσοκομικό έτος 2021 και εξής, δύναται να ενισχυθεί και η αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών σε ποσοστό 20% επί των κατεχομένων κυψελών των δικαιούχων.

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο Μελισσοκομίας ή τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειάς τους για να προχωρήσουν την υποβολή της αίτησή τους.

Δείτε αναλυτικά τους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία συμμετοχής στη σχετική απόφαση εδώ.