Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Χρηματοδότηση για την αγορά κινητών βάσεων κυψελών

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Χρηματοδότηση για την αγορά κινητών βάσεων κυψελών

Τη χρηματοδότηση μελισσοκόμων για την αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών παρέχει μεταξύ άλλων η Δράση 3.1 του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος από το μελισσοκομικό έτος 2021 και εξής.

Σύμφωνα με την Απόφαση επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το κόστος για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε ξύλινες, είτε πλαστικές.

Η καθαρή αξία της κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των 9€, ενώ το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων, καθορίζεται σε 20% επί των κατεχομένων κυψελών.

 

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ