Μεταπτυχιακό στην Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακό στην Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αίτηση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΔΠΜΣ.

Η εισαγωγή των φοιτητών, για την πλήρωση τριάντα θέσεων, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Διενέργεια συνεντεύξεων την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 12 μήνες.

Τα δίδακτρα για το σύνολο του κύκλου σπουδών ανέρχονται σε 4.000 € ετησίως, τα οποία καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Για τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr, να καλέσουν στο 210 529 4770 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος (farmbm.aua.gr).