Μέτρα για την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία

Μέτρα για την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία

ΒΙΝΤΕΟ

Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γάλακτος έχει μειωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ με πολλές αρνητικές συνέπειες για τους Ευρωπαίους. Στόχος των νέων κανόνων είναι όχι μόνο η προσφορά φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, αλλά επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα υγιεινής διατροφής.

Η Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε τα σχέδια συγχώνευσης των δύο συστημάτων που σήμερα είναι χωριστά – ένα για την διανομή γάλακτος στους μαθητές και το άλλο για φρούτα – καθώς και της επέκτασης των εκπαιδευτικών μέτρων που περιλαμβάνονται ήδη στο πρόγραμμα των φρούτων για να καλυφθεί εξ ίσου και το γάλα.

 Η Επιτροπή ζητά:

  • Να διευρυνθεί ο κατάλογος των τροφίμων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ συμπεριλαμβάνοντας τα τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα (πχ. γιαούρτι, τυρί).
  • Τα κράτη μέλη να διαθέσουν το 10% – 20% της κοινοτικής χρηματοδότησης που λαμβάνουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
  • Να διατεθούν επιπλέον 20 εκατ. € ετησίως για μέτρα που καλύπτουν το γάλα.
  • Δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ μεταξύ των χωρών μελών.