Ιταλία: Μέτρα για την πάταξη της νοθείας στον κλάδο ελαιολάδου

Σε συνέχεια σωρείας καταγγελιών περί νοθείας και απατών στον κλάδο του ελαιολάδου, η Ιταλία αποφάσισε, βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 299/2013, τη δημιουργία μητρώου πληροφόρησης για την ιχνηλασιμότητα του εγχώριου ελαιόλαδου προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και να προσδοθεί μεγαλύτερη αξία στο πραγματικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται στη χώρα.

Το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 16059/23.12.2013, προβλέπει τη θέσπιση αυστηρότερων ελέγχων, καθώς και την υποχρέωση από την 1η Ιανουαρίου 2014 οιασδήποτε εταιρείας που παράγει, εμπορεύεται ή έχει υπό την κατοχή της (εξαιρείται η προσωπική χρήση) ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο να τηρεί αρχείο φόρτωσης και εκφόρτωσης των εν λόγω ελαίων, μέσω του τηλεματικού δικτύου του Εθνικού Αγροτικού Πληροφοριακού Συστήματος (SIAN). Δηλαδή αφορά, πρωτίστως, στα ελαιοτριβεία, στους εμπόρους χύδην ελαιολάδου και στους τυποποιητές.

Οι νέες διατάξεις επεκτείνονται και σε διάφορες άλλες κατηγορίες ελαιόλαδων εκτός του παρθένου και εξαιρετικά παρθένου όπως τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ, το λαμπάντε, τα εξευγενισμένα, καθώς και μείγματα (πχ. εξευγενισμένο και παρθένο ελαιόλαδο, ακατέργαστο πυρηνέλαιο, εξευγενισμένο πυρηνέλαιο και πυρηνέλαιο), καθώς και στους διάφορους επιχειρηματικούς δρώντες στον εν λόγω κλάδο, όπως στις μονάδες εξευγενισμού, στους εκτελούντες συμβόλαια για λογαριασμό τρίτων, τα πυρηνελουργεία, τους εμπόρους και τους ελαιοπαραγωγούς.

Το εν λόγω μητρώο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 2014.

Διαβάστε επίσης:

Μαθήματα Βιολογικής Ελαιοκαλλιέργειας στην Ελληνική Γεωργία

Ιταλία: Ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος στο ελαιόλαδο

Η τιμή του ελαιολάδου σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Τυνησία