Ποια μέτρα δρομολογεί το ΥπΑΑΤ για τη στήριξη των χοιροτρόφων

Ποια μέτρα δρομολογεί το ΥπΑΑΤ για τη στήριξη των χοιροτρόφων

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Γιώργος Καρασμάνης στη σύσκεψη με εκπροσώπους χοιροτροφικών μονάδων προωθούνται άμεσα τα εξής:

  • Δημιουργείται ηλεκτρονική κτηνιατρική βάση μητρώου παραγωγών στο οποίο θα ενταχθούν με δήλωσή τους και οι χοιροτρόφοι. Ικανοποιείται έτσι ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου.
  • Ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου της ποιοτικής ταξινόμησης κρέατος από τα σφαγεία που διαθέτουν εγκεκριμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου.
  • Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για παράνομες ελληνοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τη σήμανση της χώρας προέλευσης, και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις σχετικές ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.
  • Δρομολογείται η ένταξη των χοιροτροφικών μονάδων στα Σχέδια Βελτίωσης μέσα από νέες ευέλικτες δράσεις ώστε οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να μπορούν να ενισχυθούν με το ακριβές ποσό της επένδυσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Επέρχεται έτσι μια ουσιαστική αλλαγή στα Σχέδια Βελτίωσης, ώστε να μπορούν να ενισχύονται οι παραγωγοί για τμήμα της επένδυσης που θέλουν να κάνουν στις μονάδες τους χωρίς να υποβάλουν αναγκαστικά φάκελο για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους. Με τον τρόπο αυτό οι παραγωγοί θα μπορούν να καλύψουν την ίδια συμμετοχή πολύ πιο εύκολα. Η πρώτη προκήρυξη για τα «ευέλικτα» Σχέδια Βελτίωσης θα δημοσιευτεί στις αρχές του 2015.

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης, δεσμεύτηκε επίσης να θέσει στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τα συναρμόδια υπουργεία, (ΥΠΕΚΑ και Οικονομικών) δυο ακόμη αιτήματα που έθεσαν οι χοιροτρόφοι και αφορούν, στη μείωση του κόστους ρεύματος αλλά και στην αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων που δόθηκαν σε χοιροτρόφους με εγγύηση του Δημοσίου.