υπογραφη

Μέτρο 11-Βιολογικές Καλλιέργειες: Υποβολή των συμβάσεων με σύμβουλο μέχρι 30 Μαΐου

Μεταξύ των υποχρεώσεων που έχουν οι παραγωγοί του Μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”, είναι και η σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Την παραπάνω σύμβαση με γεωπόνο θα πρέπει να υποβάλλουν όσοι παραγωγοί έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Π.Α.Α. 2014-2020 και οι οποίοι δεν έχουν καλύψει το 2ο έτος εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή τη χρονική περίοδο από  31 Μαΐου 2018 έως 30 Μαΐου 2019.

Η σύμβαση θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 30 Μαΐου 2018 στο πληροφοριακό σύστημα εδώ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών. Η διαδικασία ισχύει και για τα επόμενα έτη εφαρμογής μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων

Υπενθυμίζουμε ότι η δέσμευση σύναψης σύμβασης με σύμβουλο, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.