Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»: Πληρωμές 15,8 εκατ. € – Ενδικοφανή προσφυγή έως 30 Αυγούστου

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»: Πληρωμές 15,8 εκατ. € – Ενδικοφανή προσφυγή έως 30 Αυγούστου

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» που εντάχθηκαν το έτος 2017 για το πρώτο έτος εφαρμογής.

Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 15,8 εκατ. € και αφορά σε 10.711 δικαιούχους πανελλαδικά.

Με την προκαταβολή που δόθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και την εν λόγω εκκαθάριση το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό ανέρχεται στα 31,8 εκατ. €.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Ενδικοφανή προσφυγή έως 30 Αυγούστου

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική ενδικοφανή προσφυγή από τις 24.08.2018 έως και την 30.08.2018.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.