Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”: Πληρώθηκε η προκαταβολή – Εκκαθάριση τον Ιούνιο

Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”: Πληρώθηκε η προκαταβολή – Εκκαθάριση τον Ιούνιο

Με συνολικό ποσό 16.027.633,76 € ολοκληρώθηκε το Σάββατο 30 Νοεμβρίου η διαδικασία καταβολής της προκαταβολής ύψους 70% επί του συνόλου της ενίσχυσης του Μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” για το έτος 2017.

Το υπόλοιπο 30% θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τον Iούνιο του 2018.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής με τη χρήση των κωδικών τους εδώ.

Εντός των επομένων ημερών θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες υποβολής ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων.