Μέτρο 13-Εξισωτική Αποζημίωση: Αύριο το απόγευμα η καταβολή των ενισχύσεων

Μέτρο 13-Εξισωτική Αποζημίωση: Αύριο το απόγευμα η καταβολή των ενισχύσεων

Αύριο, 20 Δεκεμβρίου 2017, το απόγευμα, θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων το 100% της οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (Εξισωτική Αποζημίωση) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις αιτήσεις 2017.

Το συνολικό πόσο του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 234.187.962,31 ευρώ και αφορά 335.221 δικαιούχους.
Ειδικότερα, για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» θα καταβληθεί το ποσό των 149.499.858,46 ευρώ σε 214.993 δικαιούχους ενώ για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών»
θα καταβληθεί το ποσό των 84.688.103,85 ευρώ σε 169.991 δικαιούχους.

Εκτός πληρωμής

Κατά την επεξεργασία πληρωμής προέκυψαν:

για το υπομέτρο 13.1.

  • 1.442 δικαιούχοι, με μηδενικό ποσό πληρωμής λόγω των προβλεπόμενων στο θεσμικό πλαίσιο μειώσεων – κυρώσεων.

για το υπομέτρο 13.2.

  • 747 δικαιούχοι, με μηδενικό ποσό πληρωμής λόγω των προβλεπόμενων στο θεσμικό πλαίσιο μειώσεων – κυρώσεων.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν δεσμεύσεις σε 1.216 δικαιούχους του υπομέτρου 13.1 και 718 δικαιούχους του υπομέτρου 13.2 λόγω:

  • μη ταύτισης στοιχείων του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού,
  • ελέγχου σε εξέλιξη της ιδιότητας του ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ή
  • της ιδιότητας του άμεσα συνταξιούχου από την Α.Α.Δ.Ε.

Ενημέρωση σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από:

  • τους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης,
  • το αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και
  • το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (1540)

Προσωποποιημένη πληροφόρηση εδώ