Μέτρο 13-Εξισωτική Αποζημίωση: Οι πίνακες με τους τελικούς δικαιούχους

Μέτρο 13-Εξισωτική Αποζημίωση: Οι πίνακες με τους τελικούς δικαιούχους

Ολοκληρώθηκε η τελική κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13: “Ενισχύσεις σε Περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα” (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014- 2020 , για το έτος 2017.

Οι πίνακες των Εγκεκριμένων και  Απορριπτομένων είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη
πληροφόρηση των παραγωγών εδώ. Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην επιλογή “Εγγραφή” εδώ. Οι  παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2016 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Οι πίνακες είναι επίσης διαθέσιμοι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και στους Πιστοποιημένους Φορείς Υποβολής Αιτήσεων.