Μέχρι τις 12 Μαΐου η επαναφορά στο ειδικό καθεστώς αγροτών

Μέχρι τις 12 Μαΐου η επαναφορά στο ειδικό καθεστώς αγροτών

Την ευκαιρία να επιστρέψουν στο ειδικό καθεστώς έχουν όσοι αγρότες εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της υπέρβασης του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, λόγω συνυπολογισμού στο όριο αυτό και των ποσών επιδοτήσεων, που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2016 και αφορούν παλιότερα φορολογικά έτη.

Για την επαναφορά της αγροτικής εκμετάλλευσης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών απαιτείται η υποβολή δήλωσης μεταβολών μετάταξης έως και τις 12 Μαΐου. Η δήλωση υποβάλλεται στην ημερομηνία αυτή χωρίς κυρώσεις εκπροθέσμου υποβολής.

Όσοι αγρότες προτίθενται να επιλέξουν την επαναφορά τους στο ειδικό καθεστώς, δεν θα υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει σήμερα, 28 Απριλίου.