Μέχρι τις 20 Μαΐου οι ενστάσεις για τα ειδικά καθεστώτα

Μέχρι τις 20 Μαΐου οι ενστάσεις για τα ειδικά καθεστώτα

Διαθέσιμη στους κατά τόπους Φορείς είναι η ειδική εφαρμογή υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης για τα ειδικά καθεστώτα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στους κατά τόπους φορείς προκειμένου να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης με σκοπό την περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης λόγω ελέγχου.

Η ειδική εφαρμογή θα λειτουργήσει κατά τρόπο όμοιο με εκείνον της υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της τηλεπισκόπησης για την Βασική Ενίσχυση που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Η εφαρμογή θα δέχεται αιτήματα – ενστάσεις και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 20 Μαΐου 2016.