Μικρά Κυκλαδονήσια: Χρηματοδότηση για δημιουργία 2 συνεργατικών επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα

Μικρά Κυκλαδονήσια: Χρηματοδότηση για δημιουργία 2 συνεργατικών επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα

Το Πρόγραμμα αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσμού στα μικρά νησιά των Κυκλάδων μέσα από την αξιοποίηση του πρωτογενή τομέα, με εναλλακτικές μορφές οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων και ακαλλιέργητων εκτάσεων που υπάρχουν στα νησιά σε συνδυασμό με τα ευεργετήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να δώσουν απάντηση στην ανάγκη των κατοίκων για βιοπορισμό πέραν της τουριστικής περιόδου.

Οι συνεργατικές επιχειρήσεις που θα προκύψουν, θα λειτουργούν με όρους αειφόρου ανάπτυξης και θα επιδιώκουν ένα διαρκές περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα τόσο για τον τοπικό πληθυσμό, όσο και ευρύτερα.

Ο σχεδιασμός των 2 συνεργατικών επιχειρήσεων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πολλά και διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και αφορά σε καθετοποιημένη λειτουργία της παραγωγής.

Στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος – μελλοντικά – για σύσταση τουλάχιστον μίας συνεργατικής επιχείρησης σε κάθε νησί.

Μέσω των δημοτικών αρχών διακινήθηκε Ερωτηματολόγιο με κριτήρια επιλογής των 2 συνεργατικών επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων τα κριτήρια αφορούν στην καταγραφή και διαθεσιμότητα ανεκμετάλλευτων γαιών (δημοτικών, εκκλησιαστικών, ή/και ιδιωτικών), οι οποίες θα παραχωρηθούν ή εκμισθωθούν με συμβολικό ενοίκιο, προς εκμετάλλευση. Τα στοιχεία που αφορούν στις προτεινόμενες γαίες πρέπει να είναι ακριβή και οι γαίες απαλλαγμένες νομικών κωλυμάτων.

Οικονομική στήριξη

Η χρηματοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα είναι προς την κατεύθυνση αξιοποίησης εθνικών πόρων, καλύπτοντας την υποδομή και τον εξοπλισμό των 2 πιλοτικών συνεργατικών επιχειρήσεων.

Επίσης, μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των νεοσυστημένων ΚΟΙΝΣΕΠ.

Επιδίωξη είναι, οι επιχειρήσεις να έχουν συσταθεί και ξεκινήσει τη λειτουργία τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να υπάρξει κίνητρο εγγραφής παιδιών στο σχολείο και παραμονής οικογενειών στο νησί.

Η χρηματοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας θα είναι προς την κατεύθυνση κάλυψης του μισθοδοτικού και μη κόστους των εργαζομένων στις 2 ΚΟΙΝΣΕΠ, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα λειτουργίας τους.