Κροατία: 99% των γεωργικών μονάδων είναι μικρές οικογενειακές μονάδες

Κροατία: 99% των γεωργικών μονάδων είναι μικρές οικογενειακές μονάδες

Στην Κροατία ο αγροτικός τομέας συμμετέχει κατά 5 % στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας ενώ απασχολεί το 2,1% του εργατικού δυναμικού. Καλλιεργούνται περί τα 1,1 εκατ. εκτάρια και η ετήσια γεωργική παραγωγή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της χώρας σε δημητριακά και ζάχαρη και σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες για βιομηχανικά φυτά. Σημαντική είναι επίσης η παραγωγή οίνου, ελαιολάδου και φρούτων, που ευνοείται ιδιαίτερα στα παράλια της χώρας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου επικρατεί εύκρατο μεσογειακό κλίμα.

Η παραγωγή ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια υποστηριζόμενη από κρατικά προγράμματα και εκμεταλλευόμενη την αύξηση των τιμών και της κατανάλωσης.

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένη είναι επίσης η κτηνοτροφία που συμβάλλει στην αυτάρκεια της χώρας σε κρέας καθώς και στην παραγωγή παραδοσιακά γνωστών αλλαντικών και τυριών. Η δασοπονία αποτελεί επίσης ένα από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς. Περίπου 2 εκατ. εκτάρια δασικών εκτάσεων παρέχουν ποιοτική ξυλεία (δρύς, ελάτη) που καθιστά την εγχώρια βιομηχανία αρκετά ανταγωνιστική.

Στον αγροτικό τομέα δραστηριοποιούνται περί τις  450.000 παραγωγικές μονάδες εκ των οποίων το 99% είναι μικρές οικογενειακές μονάδες, οι οποίες εκμεταλλεύονται το 80% της καλλιεργούμενης γης.