Γενικά στη διάρκεια του μήνα σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες...

O μήνας Μάιος

Με βάση τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών (πύργων, ΑΜΣ) του ΕΛ.Γ.Α., που είναι εγκατεστημένοι στη Μελίκη του νομού Ημαθίας και στους Γαλατάδες του νομού Πέλλας, ο Μάιος χαρακτηρίζεται ως σχετικά θερμός μήνας, με κανονικές τιμές υετού.

Η πρώτη ημέρα του Μαΐου ήταν και η θερμότερη του μήνα. Αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας, που συνοδεύτηκε από βροχή, καταγράφηκε στις 8-9 και στις 12-13 του μήνα, με μέγιστο ημερήσιο ύψος στις 8/5 στους Γαλατάδες και στις 13/5 στη Μελίκη.

Γενικά στη διάρκεια του μήνα σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες. Η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία, όπως και η μέση ελάχιστη, ήταν σε τιμές πολύ μεγαλύτερες των κανονικών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν για μήνα Μάιο από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών το 2001. Ως αποτέλεσμα, η μέση μηνιαία θερμοκρασία ήταν αυξημένη κατά 2 0C περίπου και στους δύο σταθμούς. Οι τιμές αυτές της θερμοκρασίας (μέση μηνιαία, μέση μέγιστη και μέση ελάχιστη) είναι οι υψηλότερες στο διάστημα λειτουργίας των ΑΜΣ και αποτελούν τιμές ρεκόρ για μήνα Μάιο. Έτσι στο εξεταζόμενο διάστημα 2001-2013 ο θερμότερος Μάιος σημειώθηκε το 2013, ενώ ο ψυχρότερος το 2004. Το ρεκόρ όμως υψηλής θερμοκρασίας για μήνα Μάιο παρουσιάστηκε στις 28/5/2008 και στους δύο σταθμούς.

Ο αριθμός ημερών υετού το Μάιο του 2013 ήταν λίγο μικρότερο από τις μέσες τιμές, το ίδιο και το μηνιαίο ύψος υετού. Στο διάστημα 2002-2013 ο Μάιος παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στις τιμές υετού ανά έτος, με τις τιμές του Μαΐου 2013 να βρίσκονται περίπου στο μέσον της κατάταξης και για τους δύο σταθμούς. Ο πιο ξηρός Μάιος σημειώθηκε το 2002, ενώ ο πιο υγρός το 2012 (συνολικά 196,8 mm στη Μελίκη και 219 mm στους Γαλατάδες, μέγιστο ημερήσιο στις 14/5/2012 στη Μελίκη και στις 26/5/2012 στους Γαλατάδες).