Ο Οκτώβριος του 2013 χαρακτηρίζεται ως κανονικός θερμοκρασιακά μήνας, και όχι ιδιαίτερα βροχερός. Η υψηλότερη θερμοκρασία...

Ο μήνας Οκτώβριος 2013

Με βάση τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών (πύργων, ΑΜΣ) του ΕΛ.Γ.Α., που είναι εγκατεστημένοι στη Μελίκη του νομού Ημαθίας και στους Γαλατάδες του νομού Πέλλας, ο Οκτώβριος του 2013 χαρακτηρίζεται ως κανονικός θερμοκρασιακά μήνας, και όχι ιδιαίτερα βροχερός. Η υψηλότερη θερμοκρασία του μήνα καταγράφηκε την 1/10, και ακολούθησε άμεσα μια ισχυρή ψυχρή εισβολή. Έτσι το πρώτο δεκαήμερο ήταν το ψυχρότερο του μήνα. Σημειώθηκε μόνο ένα σημαντικό επεισόδιο βροχόπτωσης, στις 11/10, στο οποίο καταγράφηκε περίπου το 80% του μηνιαίου ύψους υετού.

Στη διάρκεια του μήνα, οι μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασίας σημειώθηκαν στον ΑΜΣ Γαλατάδων. Γενικά η μέση μέγιστη και η μέση ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία ήταν σε τιμές κοντά στις κανονικές, όπως αυτές διαμορφώθηκαν για μήνα Οκτώβριο από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών το 2001, και έτσι η μέση μηνιαία θερμοκρασία του Οκτωβρίου 2013 βρέθηκε στα κανονικά επίπεδα τιμών.

Συνολικά στο διάστημα 2001-2013 ο θερμότερος Οκτώβριος σημειώθηκε το 2012, με το ρεκόρ στην απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία την 1/10/2012. Αντίθετα ο ψυχρότερος Οκτώβριος καταγράφηκε το 2011, οπότε παρατηρήθηκε και το ρεκόρ στην απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (19/10/2011 στη Μελίκη και 17/10/2011 στους Γαλατάδες).

Ο αριθμός ημερών υετού τον Οκτώβριο του 2013 ήταν μεγαλύτερος από το κανονικό μόνο στο σταθμό Μελίκης, με μικρά ημερήσια ύψη βροχής στην πλειονότητά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πολύ μικρότερο, ως προς τη μέση τιμή, μηνιαίο ύψος υετού και στους δύο σταθμούς. Στη διάρκεια του διαστήματος 2001-2013 ο Οκτώβριος παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στο μηνιαίο, αλλά και στο ημερήσιο, ύψος βροχής. Στο σύνολο ο πιο υγρός Οκτώβριος σημειώθηκε το 2003 στη Μελίκη και το 2010 στους Γαλατάδες (305,8 και 274,2 mm βροχής αντίστοιχα). Το ρεκόρ όμως στο μέγιστο ημερήσιο ύψος υετού σημειώθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2009 και στους δύο σταθμούς.