Ο Σεπτέμβριος του 2013 χαρακτηρίζεται ως κανονικός, θερμοκρασιακά και βροχομετρικά, μήνας. Η μέση μέγιστη και η μέση ελάχιστη...

Ο μήνας Σεπτέμβριος 2013

Με βάση τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών (πύργων, ΑΜΣ) του ΕΛ.Γ.Α., που είναι εγκατεστημένοι στη Μελίκη του νομού Ημαθίας και στους Γαλατάδες του νομού Πέλλας, ο Σεπτέμβριος του 2013 χαρακτηρίζεται ως κανονικός, θερμοκρασιακά και βροχομετρικά, μήνας. H υψηλότερη ημερήσια θερμοκρασία καταγράφηκε στις 7 και 8 του μήνα (σε Μελίκη και Γαλατάδες αντίστοιχα), ενώ το σημαντικότερο επεισόδιο βροχόπτωσης σημειώθηκε στις 30/9.

Γενικά στη διάρκεια του μήνα δεν παρατηρήθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με τις μεγαλύτερες τιμές να σημειώνονται στον ΑΜΣ Γαλατάδων. Η μέση μέγιστη και η μέση ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία ήταν σε τιμές κοντά στις κανονικές, όπως αυτές διαμορφώθηκαν για μήνα Σεπτέμβριο από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών το 2001, και έτσι η μέση μηνιαία θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου 2013 βρέθηκε στα κανονικά επίπεδα τιμών. Στο εξεταζόμενο διάστημα ο θερμότερος Σεπτέμβριος σημειώθηκε το 2011, ενώ ο ψυχρότερος το 2002. Σε αντίθεση, η απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στις 5/9/2006 στη Μελίκη και στις 9/9/2008 στους Γαλατάδες, ενώ η απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στις 22/9/2012 και στους δύο σταθμούς.

Ο αριθμός ημερών υετού το Σεπτέμβριο 2013 ήταν λίγο κάτω από τις κανονικές τιμές, με μεγάλα ημερήσια ύψη υετού κυρίως στους Γαλατάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στη Μελίκη το μηνιαίο ύψος βροχής να είναι μικρότερο από το κανονικό, ενώ στους Γαλατάδες μεγαλύτερο. Γενικά στη διάρκεια του διαστήματος 2001-2013 ο Σεπτέμβριος παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στο μηνιαίο, αλλά και στο ημερήσιο, ύψος βροχής. Ο πιο υγρός Σεπτέμβριος σημειώθηκε το 2002 στους Γαλατάδες (249,8 mm μηνιαίο ύψος βροχής, 97 mm μέγιστο ημερήσιο ύψος βροχής στις 23/9/2002) και το 2011 στη Μελίκη (173,2 mm μηνιαίο ύψος βροχής, 127 mm μέγιστο ημερήσιο ύψος βροχής στις 20/9/2011).

Σημείωση: Λόγω προβληματικής λειτουργίας του βροχομέτρου στον ΑΜΣ Μελίκης, για την εξαγωγή των μηνιαίων τιμών υετού επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του ΑΜΣ Μακροχωρίου του Ε.Α.Α.