Ο Εγκεκριμένος Έμπορος πρέπει να πληροί μια σειρά από αυστηρές προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις, εξοπλισμό...

Μητρώο εγκεκριμένου εμπόρου νωπών οπωροκηπευτικών για εξαγωγές

To Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι ενεγράφησαν στο Μητρώο Εγκεκριμένου Εμπόρου του ΥπΑΑΤ 21 έμποροι νωπών οπωροκηπευτικών για τις εξαγωγές – αποστολές νωπών οπωροκηπευτικών σε αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.

Ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου και η εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχων, συμβάλλουν αποτελεσματικά στον περιορισμό των εμποδίων της επιχειρηματικότητας, στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, στην επιβράβευση των επιχειρήσεων που λειτουργούν με γνώμονα την εμπορία ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, καθώς και στον εξορθολογισμό της κατανομής οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων, όσο και από την πλευρά των αρμοδίων αρχών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εγκεκριμένος Έμπορος πρέπει να πληροί μια σειρά από αυστηρές προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, γραμμές παραγωγής, υγιεινή, ασφάλεια και έλεγχο ποιότητας των προϊόντων του.

Τα άμεσα οφέλη για έναν Εγκεκριμένο έμπορο, προέρχονται από τη δραστική μείωση των διοικητικών και οικονομικών βαρών καθώς επίσης και του χρόνου διεκπεραίωσης εξαγωγής/αποστολής των προϊόντων του.