Ο μηχανισμός της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών

Ο μηχανισμός της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών

Η Ελλάδα έλαβε στήριξη μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμήσει τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονταν στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στην περιοχή της Καλαμπάκας.

Η Γαλλία απάντησε σε αίτημα της Ελλάδας για την παροχή βοήθειας μέσα σε λίγες ώρες — και δύο γαλλικά πυροσβεστικά αεροπλάνα δραστηριοποιήθηκαν άμεσα στις πληγείσες περιοχές.

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ΚΣΑΚΕΑ)

Το ΚΣΑΚΕΑ παρακολουθεί ενεργά τους κινδύνους δασικής πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρησιμοποιεί εθνικές υπηρεσίες παρακολούθησης και εργαλεία, όπως το EFFIS (το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές) και δορυφορικές εικόνες για να παρουσιάσει επισκόπηση της κατάστασης στην Ευρώπη. Κάθε καλοκαίρι, οι εμπειρογνώμονες του EFFIS συμμετέχουν σε εβδομαδιαία εικονοδιάσκεψη με τις εθνικές αρχές από τις χώρες που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 24 Αυγούστου στη δασική περιοχή κοντά στην Καλαμπάκα στην Κεντρική Ελλάδα, έκαψε πάνω από 400 εκτάρια γης. Η Ελλάδα ενεργοποίησε επίσης την υπηρεσία δορυφορικών εικόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύστημα χαρτογράφησης Copernicus παρέχει σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων έγκαιρες και ακριβείς δορυφορικές εικόνες των περιοχών που έχουν πληγεί. Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες, π.χ. εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας, μέσω του ΚΣΑΚΕΑ.

Ο ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας διευκολύνει τη συνεργασία για την αντιμετώπιση καταστροφών μεταξύ 31 ευρωπαϊκών κρατών (τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ συν Νορβηγία, Ισλανδία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας). Οι χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό ομαδοποιούν τους πόρους είναι δυνατόν να διατεθούν σε χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές ανά τον κόσμο. Όταν ενεργοποιηθεί, ο Μηχανισμός συντονίζει την παροχή βοήθειας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευθύνει το Μηχανισμό μέσω του ΚΣΑΚΕΑ.

Ο ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε 17 φορές κατά τα τελευταία τρία καλοκαίρια για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών εντός και εκτός της Ευρώπης. Για παράδειγμα, το 2012, η Ελλάδα ζήτησε βοήθεια για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών τρεις φορές.

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2014, διεξήχθη στην Ελλάδα μια μεγάλη άσκηση πολιτικής προστασίας, η Προμηθέας ΕΕ 2014, στο πλαίσιο της οποίας δοκιμάστηκαν η συνεργασία και οι ικανότητες επέμβασης των κρατών μελών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχουσες ομάδες από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ δοκιμάστηκαν στην καταπολέμηση μιας τεράστιας ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς κοντά σε κατοικημένες περιοχές.