Μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας για τον εορτασμό των 10 χρόνων αγροτικής δικτύωσης

Μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας για τον εορτασμό των 10 χρόνων αγροτικής δικτύωσης

Τη δυνατότητα να μοιραστείτε φωτογραφίες σας από τον αγροτικό κόσμο, την απασχόληση στην ύπαιθρο, την αγροτική ποικιλομορφία, το περιβάλλον και τα τρόφιμα σας δίνει το ENRD (European Network for Rural Development).

Οι καλύτερες φωτογραφίες θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση στο πλαίσιο μίας μεγάλης εκδήλωσης για τον εορτασμό των 10 χρόνων αγροτικής δικτύωσης που θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2019.

Τα θέματα μπορεί να είναι από τον αγροτικό κόσμο, την απασχόληση, την αγροτική ποικιλομορφία και το περιβάλλον, τα τρόφιμα και από την εφαρμογή του LEADER / CLLD.

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι 3 MB ή μεγαλύτερες και θα πρέπει να προκύπτει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να στείλετε τις φωτογραφίες σας με λεζάντα στο editor@enrd.eu έως τις 5 Νοεμβρίου 2018.