Η μόλυνση της θάλασσας και ο κίνδυνος για ψάρια και άνθρωπο

Η μόλυνση της θάλασσας και ο κίνδυνος για ψάρια και άνθρωπο

ΒΙΝΤΕΟ

Πώς θα είμαστε σίγουροι ότι τα ψάρια είναι ασφαλή;