Μπιφτέκια κοτόπουλο με σαλμονέλα ανακαλεί από την αγορά ο ΕΦΕΤ

Μπιφτέκια κοτόπουλο με σαλμονέλα ανακαλεί από την αγορά ο ΕΦΕΤ

Την παρουσία σαλμονέλας σε μπιφτέκια κοτόπουλο εντόπισε κατά τη διενέργεια ελέγχων ο Ε.Φ.Ε.Τ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, πρόκειται για το προϊόν  με την εμπορική ονομασία «ΠΕΔΙΝΕΣ ΦΑΡΜΕΣ  ΜΠΙΦΤΕΚΙA ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ» με ημερομηνία παραγωγής 13/02/20 και ημερομηνία λήξης 13/02/21, που παράγεται και συσκευάζεται στην Ε.Ε. από την εταιρεία Pimel Trading ltd., Vasil Aprilov Blvd. 157, Plovdiv, Βουλγαρία, δείγμα του οποίου ελήφθη  από την εταιρεία ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. (υποκατάστημα MyMarket)

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας και καλεί τους καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν.