Μύγα της Μεσογείου: Αντιμετώπιση με καλλιεργητικά μέτρα και βιοτεχνολογικές μεθόδους

Μύγα της Μεσογείου: Αντιμετώπιση με καλλιεργητικά μέτρα και βιοτεχνολογικές μεθόδους

Η Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata) είναι πολυφάγο έντομο. Προσβάλλει τους καρπούς πάνω από 250 ειδών καλλιεργούμενων φυτών. Στην Ελλάδα απαντάται από την Κρήτη έως και τη Μακεδονία και προκαλεί σοβαρές ζημιές σε οπωρώνες εσπεριδοειδών, αχλαδιάς, ροδακινιάς, μηλιάς κτλ.

Οι κυριότερες ζημιές προκαλούνται κοντά στη συγκομιδή των καρπών.

Η καταπολέμηση του εντόμου γίνεται συνήθως με χημικά μέσα. Η διενέργεια  όμως των ψεκασμών είναι δυνατόν να μειώσει σημαντικά των αριθμό των φυσικών εχθρών άλλων εντόμων.

Η στρατηγική αντιμετώπισης της Μύγας της Μεσογείου βασίζεται σε συνδυασμό καλλιεργητικών μέτρων με βιοτεχνολογικές μεθόδους και ψεκασμούς κάλυψης ή δολωματικούς.

Τα καλλιεργητικά μέτρα αφορούν το μάζεμα και την καταστροφή (με παράχωμα) των προσβεβλημένων καρπών που πέφτουν στο έδαφος. Είναι σημαντικό να εφαρμόζεται από ΟΛΟΥΣ τους παραγωγούς μιας περιοχής.

Η βιοτεχνολογική μέθοδος βασίζεται στην ανάρτηση παγίδων με ετοιμόχρηστο δόλωμα και εντομοκτόνο προκειμένου να θανατώσουν μαζικά το έντομο στόχο εκλεκτικά και χωρίς να επιβαρύνουν το προϊόν, το περιβάλλον και τον χρήστη. Αναρτώνται 5-8 παγίδες το στρέμμα (ανάλογα με το σκεύασμα), σε ύψος πάνω από 2m από το έδαφος και στην Νότια πλευρά της κόμης. Καλό είναι οι οπωρώνες στους οποίους εφαρμόζεται η μαζική παγίδευση να είναι διαδοχικοί ή εκτεταμένοι ή μεμονωμένοι. Αν δεν εφαρμόζεται το μέτρο στους γειτονικούς οπωρώνες να ενισχύεται με παγίδες η περιφέρεια του κτήματος. Προκειμένου η μέθοδος να είναι αποτελεσματική πρέπει η ανάρτηση των παγίδων να γίνεται νωρίς.

Οι δραστικές ουσίες για τους ψεκασμούς κάλυψης των εγκεκριμένων για την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς σκευασμάτων περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Untitled-1

Οι ψεκασμοί κάλυψης καταστρέφουν τα ωφέλημα έντομα και επιβαρύνουν το περιβάλλον και τον χρήστη. Εναλλακτικά μπορούν να γίνουν δολωματικοί ψεκασμοί με εντομοελκυστικό υδρολυμένη πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης ακολουθώντας τις οδηγίες του σκευάσματος.