μυκητες

Μυκοτοξίνες και κλιματική αλλαγή – Απειλή για την υγεία ανθρώπων και ζώων

Οι μυκοτοξίνες (από το ελληνικό μύκης και το λατινικό toxicum που σημαίνει δηλητήριο) είναι δηλητηριώδεις ουσίες που παράγονται από ορισμένα είδη μυκήτων όταν αυτοί αναπτύσσονται σε τρόφιμα. Μπορούν να μολύνουν τρόφιμα και ζωοτροφές και είναι τοξικές για τους ανθρώπους.

Οι κλιματικές συνθήκες – θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, CO2, υγρασία – επηρεάζουν την παραγωγή μυκοτοξινών.

Η αλλαγή του κλίματος επιτείνει το πρόβλημα και απαιτείται αναθεώρηση στον τρόπο αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Παρακολουθήστε στα παρακάτω βίντεο πως η Ε.Ε. αξιολογεί και διαχειρίζεται τέτοιες απειλές στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων.