Να μη χαθούν τα δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Να μη χαθούν τα δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει όλους τους παραγωγούς που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ότι σε εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στον αμπελοοινικό τομέα, υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η συνολική έκταση των οιναμπέλων της Π.Ε. Ηρακλείου, καθώς τα ανενεργά δικαιώματα φύτευσης πρόκειται να διαγραφούν οριστικά από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Προκειμένου λοιπόν να μην χαθούν τα Δικαιώματα Φύτευσης για εκτάσεις Οιναμπέλων οι οποίες είναι δηλωμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο, έχουν όμως εγκαταλειφθεί ή δεν προβλέπεται η συνέχιση της καλλιέργειάς τους, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στην υπηρεσία και να ζητήσουν να τους χορηγηθούν – εάν δικαιούνται – Δικαιώματα Αναφύτευσης για ανάλογη έκταση και χρονική ισχύ.

Τα χορηγούμενα Δικαιώματα Αναφύτευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κατόχους τους για φύτευση νέων αμπελώνων ή να μεταβιβαστούν έως 31/12/2015 σε αμπελοκαλλιεργητές που ενδιαφέρονται για δικαιώματα φύτευσης οιναμπέλων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση και πληροφορία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περ/κής Ενότητας Ηρακλείου στα τηλέφωνα 2810309203 και 2810309270.