Ναι μεν αλλά … για την ανάγκη προστασίας της φύσης – Ανύπαρκτη η τήρηση της νομοθεσίας

Ναι μεν αλλά … για την ανάγκη προστασίας της φύσης – Ανύπαρκτη η τήρηση της νομοθεσίας

Πολύ υψηλά ποσοστά ανησυχίας κυρίως των νέων ανθρώπων για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα καταγράφει δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του «Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση» (WWF Ελλάς).

Εντύπωση ωστόσο προκαλούν τα ποσοστά των απαντήσεων στα ερωτήματα για το αν “τα μέτρα για την προστασία της φύσης, συνήθως βλάπτουν ή ωφελούν την τοπική οικονομία;” όπου σχετικά υψηλό ποσοστό των ερωτώμενων πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά βλάπτουν την τοπική κοινωνία και στο ερώτημα ” Η νομοθεσία για την προστασία της φύσης στη χώρα μας, θα θέλατε:” με τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων (8 στους 10) να θέλουν να γίνει αυστηρότερη.

Στην ερώτηση «Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή σας;» σε ποσοστό 30,6% απάντησε τα «Σκουπίδια / απόβλητα / απορρίμματα» και ακολουθεί σε ποσοστό 19,4% η απάντηση «ατμοσφαιρική ρύπανση / καυσαέριο».

Η απάντηση «μόλυνση από φυτοφάρμακα / λιπάσματα» δόθηκε από το 5,6% των ερωτώμενων.

Ανύπαρκτη η τήρηση της νομοθεσίας

Μόνο 1 στους 10 θα ήθελαν να παραμείνει ως έχει η νομοθεσία για την προστασία της φύσης σε αντίθεση με τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων (8 στους 10) που θα ήθελαν να γίνει αυστηρότερη.

Επίσης, η συντριπτική πλεοψηφία των πολιτών (9 στους 10) πιστεύει ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται ελλιπώς.

Κάνουν καλό τα μέτρα προστασίας της φύσης στην τοπική οικονομία;

Εντύπωση προκαλεί το ποσοστό (25,7%) των πολιτών στη Δυτική Μακεδονία που θεωρούν ότι τα μέτρα προστασίας της φύσης βλάπτουν την τοπική οικονομία.

Σε όλη τη χώρα περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά ωφελούν την τοπική οικονομία. Υψηλό ωστόσο είναι το ποσοστό (περισσότερο από 17%) των ερωτώμενων που θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά βλάπτουν, ενώ ίδιο ποσοστό θεωρεί πως δεν έχουν καμία επίδραση, ούτε θετική ούτε αρνητική.

Ναι στην ανακύκλωση

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι περισσότεροι Έλληνες ανέφεραν πως κάνουν προσπάθειες για την προστασία της φύσης κυρίως μέσω της ανακύκλωσης/ κομποστοποίησης (70%) αλλά και στο ότι «προσπαθούν να μην ρυπαίνουν με σκουπίδια» (σχεδόν 20%), ενώ υπάρχουν και αυτοί που «μαζεύουν σκουπίδια άλλων από ακτές, δρόμους, δάση κλπ» σε ποσοστό περίπου 9%.