στατιστικη διαγραμμα

Νέα αύξηση στις τιμές παραγωγού – Σταθερή η μέση τιμή των συντελεστών παραγωγής

Την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών (έτος βάσης 2015) για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 6,4%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 19,1%. Η αύξηση οφείλεται α) στην αύξηση κατά 6,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και β) στην αύξηση κατά 6,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 15 %.

Αντίθετα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 3,9% έναντι αύξησης 19,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2022 με τον Δεκέμβριο 2021. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,04% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022.