Νέα παράταση για τη συγχώνευση των συνεταιρισμών

Νέα παράταση για τη συγχώνευση των συνεταιρισμών

Μέχρι το τέλος του 2014 παρατείνεται η προθεσμία που είχε δοθεί στις συνεταιριστικές οργανώσεις ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία συγχώνευσης-μετατροπής τους, με τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «κρίνεται αναγκαίο να δοθεί τελευταία παράταση για τις συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες λόγω των δικαστικών κυρίως διακοπών, αλλά και των εργασιών του θέρους δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία συγχώνευσης μετατροπής τους, ώστε να την ολοκληρώσουν έως 31.12.2014».

Η διάταξη που ψηφίστηκε ορίζει ότι «όσες ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ ΚΑΙ ΣΕ έχουν λάβει απόφαση για συγχώνευση-μετατροπή τους και βρίσκονται στη διαδικασία αυτή, οφείλουν να την ολοκληρώσουν μέχρι 31.12.2014, παρατεινομένης της θητείας των οργάνων διοικήσεως τους μέχρι την ημερομηνία αυτή. Οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28,29,30,31 και 32 του ν. 2810/2000, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου αυτού, ισχύουν από την κατάργησή τους και καταργούνται οριστικά στις 31.12.2014».