Νέα παράταση της ημερομηνίας παράδοσης ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

Νέα παράταση της ημερομηνίας παράδοσης ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

Νέα παράταση ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ημερομηνία παράδοσης της ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί έχουν περιθώριο να παραδώσουν το προϊόν έως τις 25 Φεβρουαρίου 2022.

Επίσης παρατείνεται η ημερομηνία για την καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις  των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα καθώς και την μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγιων ανά παραγωγό έως τις 11 Μαρτίου 2022.