Νέα προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου για τους αγρότες

Νέα προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου για τους αγρότες

Έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2018 για τους αγρότες όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι αυτήν την ημερομηνία (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ γνωστοποίησε ότι το τεχνικό πρόβλημα που αφορούσε τις διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες Αγροτών ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) αποκαταστάθηκε.

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους και ανταποκριτές.