Νέα χρηματοδότηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα για το LEADER

Νέα χρηματοδότηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα για το LEADER

Εντός της πρώτης 3άδας των Αναπτυξιακών LEADER αναμένεται να παραμείνει μέχρι το τέλος του προγράμματος η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, κατόπιν της νέας – 4ης κατά σειρά – χρηματοδότησης ύψους 1,5 εκ. ευρώ που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου.

Το ποσό θα διατεθεί για την κάλυψη του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου και οι εγκρίσεις προς τους επενδυτές, θα γίνουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα-εντός του μηνός Μαΐου, γεγονός που από μόνο του αποτελεί κρίσιμη αναπτυξιακή παρέμβαση στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Στην τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπεβλήθησαν 63 προτάσεις συνολικού επενδυτικού ενδιαφέροντος 5.5 εκ ευρώ και με την παραπάνω χρηματοδότηση θα ενταχθούν όλες οι αξιόλογες μικρές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Η στέρεη εταιρική σχέση, η σταθερότητα και τα επιχειρησιακά κριτήρια στην διοίκηση και στη λειτουργία της Εταιρείας, η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων πόρων, σε συνδυασμό με την αδιάλειπτη και ακομμάτιστη συνεργασία με όλους ανεξαιρέτως τους φορείς των ΟΤΑ και της Κυβέρνησης διαχρονικά, αποδεικνύεται ότι εξασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη, παρά την πολύπλευρη κρίση.