Ν. Ζηλανδία: Εξαίρεση της γεωργίας/κτηνοτροφίας από τα μέτρα για την κλιματική δράση;

Ν. Ζηλανδία: Εξαίρεση της γεωργίας/κτηνοτροφίας από τα μέτρα για την κλιματική δράση;

Ο αγροτικός τομέας της Νέας Ζηλανδίας ίσως εξαιρεθεί από μέτρα για την κλιματική δράση, σύμφωνα με νομοθετικές προτάσεις που κατατέθηκαν για διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα.

Αποτελώντας την κύρια βιομηχανία της Νέας Ζηλανδίας, η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι υπεύθυνες για το 49% εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας. Οι αγελάδες και τα πρόβατα απελευθερώνουν μεθάνιο, ενώ τα λιπάσματα απελευθερώνουν οξείδια του αζώτου.

Υπό τη νέα πρωθυπουργό Τζασίντα Άρντερν, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050. Ωστόσο, η διαβούλευση του σχεδίου προσφέρει τρία διαφορετικά σενάρια.

Το πρώτο είναι να εξαιρεθούν οι γεωργικές εκπομπές από τη ρύθμιση. Η κυβέρνηση προτείνει να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο διοξείδιο του άνθρακα, εστιάζοντας μόνο σε αυτό χωρίς να ληφθούν υπ΄ όψιν άλλα αέρια του θερμοκηπίου όπως το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου, που κυριαρχούν στις εκπομπές του γεωργικού τομέα.

Μια δεύτερη επιλογή είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και να «σταθεροποιηθούν» οι εκπομπές γεωργικών αερίων όπως το μεθάνιο.

Το μεθάνιο είναι βραχύβιο αέριο και εξαφανίζεται σχετικά γρήγορα στην ατμόσφαιρα. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο διαβούλευσης, αυτό σημαίνει ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες μπορούν να σταθεροποιηθούν χωρίς να μηδενιστούν οι εκπομπές των αερίων αυτών. Ωστόσο, η σταθεροποίηση θα συμβεί σε υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι αν όλα τα αέρια θερμοκηπίου μηδενιστούν, περιορίζοντας έτσι τον πιθανό παγκόσμιο αντίκτυπο.

Ο τρίτος δρόμος είναι να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο για τις εκπομπές όλων των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Αυτό θα περιλαμβάνει τη φύτευση δέντρων σε πάνω από το 10% της επικράτειας της Νέας Ζηλανδίας.

Ελλείψει τεχνολογικών απαντήσεων, η μείωση των αερίων του αγροτικού τομέα αυτών θα επιβάλλει τη μείωση του αριθμού των ζώων. Αυτό θα ωθήσει απλώς την παραγωγή κρέατος και γάλακτος στο εξωτερικό, ισχυρίζονται οι υποστηρικτές των δύο πρώτων σεναρίων.

Ωστόσο, η Greenpeace και άλλες οργανώσεις προέτρεψαν την κυβέρνηση να συμπεριλάβει όλους τους τομείς και όλα τα αέρια στον στόχο.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ