Νέες αιτήσεις ενίσχυσης για το Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελουργικών εκτάσεων»

Νέες αιτήσεις ενίσχυσης για το Πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελουργικών εκτάσεων»

Στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της απορρόφησης των Κοινοτικών κονδυλίων προγραμμάτων του αμπελοοινικού τομέα για την οικονομική περίοδο 2015-2016 εφαρμόζεται συμπληρωματικό πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα περιόδου 2015-2016».

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στο συμπληρωματικό πρόγραμμα στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της χώρας από τις 15η Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2015, ενώ η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

Στόχος του προγράμματος είναι η ποιοτική βελτίωση του Ελληνικού αμπελώνα μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων:

  • ποικιλιακή μετατροπή συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού
  • μετεγκατάσταση αμπελώνα σε άλλη θέση
  • βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις ένταξης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και επιμέρους προθεσμίες υλοποίησης των δράσεων, περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

Τα κατ’ αποκοπή ποσά που χορηγούνται στους παραγωγούς για την εκτέλεση των δράσεων του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

675

Διαβάστε επίσης:

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων