Νέες εγκρίσεις προϊόντων από μεταλλαγμένα καλαμπόκια

Νέες εγκρίσεις προϊόντων από μεταλλαγμένα καλαμπόκια

Τη διάθεση στην αγορά προϊόντων για τρόφιμα ή ζωοτροφές που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 11 μεταλλαγμένα καλαμπόκια επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, οι μεταλλαγμένοι αραβόσιτοι είναι οι εξής:

  • Ο Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21
  • Τέσσερις γενετικά τροποποιημένους αραβόσιτους που συνδυάζουν τρία διαφορετικά στοιχεία (Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21),
  • Έξι γενετικά τροποποιημένους αραβόσιτους που συνδυάζουν δύο διαφορετικά στοιχεία (Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 και MIR604 × GA21).

Η απόφαση έγκρισης  ισχύει για 10 έτη και δεν αφορά την καλλιέργεια των συγκεκριμένων καλαμποκιών. Να σημειωθεί ότι τα  προϊόντα που παράγονται από τους παραπάνω τροποποιημένους αραβόσιτους είναι υποχρεωτικό να τηρούν αυστηρά τους κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της Ε.Ε.

Εντύπωση προκαλεί η ψήφος “no opinion” των εκπροσώπων των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των σχετικών ψηφοφοριών. Έτσι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, η τελική απόφαση πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποία – όπως συνηθίζει επί σειρά ετών – ενέκρινε την κυκλοφορία τους στις αγορές της Ε.Ε. Είχε προηγηθεί η  θετική γνωμάτευση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).