Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τον ΕΛΓΑ

Η ανοιχτή διακυβέρνηση και η συνεργασία μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΛΓΑ θα αξιοποιήσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες  που θα παρέχει στους ασφαλισμένους του, τις ώριμες και αξιόπιστες υπηρεσίες που διαθέτει η ΓΓΠΣ για την αυθεντικοποίηση των φορολογουμένων στις εφαρμογές της. Σημειώνεται πως η ΓΓΠΣ έχει ταυτοποιήσει μέσω της απόδοσης κλειδαρίθμου, πάνω από 6 εκ. φυσικά πρόσωπα για την πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα συστήματα της και η αξιόπιστη αυτή λειτουργία γίνεται πλέον διαθέσιμη και στον ΕΛΓΑ για τις δικές του ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχει πολύ σύντομα ο ΕΛΓΑ προς τους αγρότες θα αφορούν στην εκτύπωση εντύπων  πιστοποιητικών  και  βεβαιώσεων όπως:

α) βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς,

β) ασφαλιστική ενημερότητα,

γ) βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για φορολογική χρήση,

δ) αναλυτική κατάσταση καταβολής  αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων,

καθώς και στην εκτύπωση εντύπων  πιστοποιητικών  και  βεβαιώσεων που αφορούν εξωτερικούς συνεργάτες ΕΛΓΑ (ανταποκριτές, οριοδείκτες).

Οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ χρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποιούν για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

Διαβάστε επίσης:

Η εφαρμογή «e-παράβολο»

Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης 2014

Ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης

ΟΓΑ: Ηλεκτρονική έκδοση Βεβαιώσεων Ασφαλιστικών Εισφορών