Νέες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

Με πρόσθετες ποικιλίες ανά αμπελουργικό διαμέρισμα εκδόθηκε από το ΥπΑΑΤ η με αρ. 814/16068 ΥΑ που αφορά την ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας.

Διαβάστε την Απόφαση εδώ.

Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες που προστίθενται στην προηγούμενη ταξινόμηση ανά αμπελουργικό διαμέρισμα είναι:

oinopoiisimes