Νέες προσθήκες στον οδηγό για τις ετικέτες των οίνων

Περαιτέρω διευκρινίσεις και συμπληρώσεις στον οδηγό για την ορθή απεικόνιση του περιεχομένου των ετικετών εξέδωσε το τμήμα Οίνου του ΥπΑΑΤ.

Οι νέες τροποποιήσεις αφορούν:

Α. Υποχρεωτικές ενδείξεις

Παρουσίαση Υποχρεωτικών Ενδείξεων
Προσθήκη  : «– να αναγράφονται με ανεξίτηλους χαρακτήρες και να διακρίνονται σαφώς από το περιβάλλον κείμενο ή τα γραφικά.»
Διόρθωση: (3), (4)

Αποκτημένος κατ’ όγκος αλκοολικός τίτλος
Προσθήκη: – Χαρακτήρες ελάχιστου ύψους 5 χιλιοστών, εφόσον ο ονομαστικός όγκος είναι ανώτερος από 100 εκατοστόλιτρα, 3 χιλιοστών εφόσον ο ονομαστικός όγκος είναι ίσος ή κατώτερος από 100 εκατοστόλιτρα και ανώτερος από 20 εκατοστόλιτρα και 2 χιλιοστών εφόσον είναι ίσος ή κατώτερος από 20 εκατοστόλιτρα

Ένδειξη εμφιαλωτή:
Αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου:
Αν η ταχ. δ/νση του εμφιαλωτή αποτελείται από ή περιέχει ονομασία ΠΟΠ ή ΠΓΕ διαφορετική από αυτήν που ενδεχομένως υπάρχει στην ετικέτα, τότε θα πρέπει να αναγράφεται με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερους από το μισό των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για αυτές τις  ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις ή την κατηγορία του προϊόντος(αν δεν αναφέρεται καμία από τις δύο πρώτες στην ετικέτα)

Β. Προαιρετικές ενδείξεις

Αλλαγή τίτλου σημείου (4)
«Για τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, οι παραδοσιακές ενδείξεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 112 στοιχείο β.»
Προσθήκη:
«Οι ειδικές εθνικές ονομασίες, (παραδοσιακές ενδείξεις, ενδείξεις εκμετάλλευσης) επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται  οι όροι χρήσης τους, να αναγράφονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ε. Ένωσης»

Αλλαγή τίτλου σημείου (8)
«Ένδειξη της εκμετάλλευσης σε οίνους ΠΟΠ ΠΓΕ»
Προσθήκη:
«Οι ειδικές εθνικές ονομασίες, (παραδοσιακές ενδείξεις, ενδείξεις εκμετάλλευσης) επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται  οι όροι χρήσης τους,  να αναγράφονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ε. Ένωσης»

Για τον τροποποιημένο οδηγό ορθής απεικόνισης ετικετών πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στις ετικέτες των οίνων