Νέες προθεσμίες για τη δήλωση στοιχείων ζωικού κεφαλαίου

Νέες προθεσμίες για τη δήλωση στοιχείων ζωικού κεφαλαίου

Μετά τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχώρησε στην παράταση της προθεσμίας μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 για την υποβολή των δηλώσεων:

α) ζωικού κεφαλαίου υποδεικνύοντας και την ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης και

β) σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου πρόκειται να μετακινηθεί καθώς και του ζωικού κεφαλαίου που θα μετακινήσει.

Όσον αφορά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των βοσκοτόπων  «Κατάθεση και σκανάρισμα των δικαιολογητικών για βοσκότοπους που νέμεται τη χρήση «ιδιωτικούς», συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιαζόμενων από ιδιώτες ή ΝΠΙΔ, και ψηφιοποίηση τους στην ΕΑΕ 2015» θα καθοριστεί σε σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο.

Διαβάστε επίσης:

Άμεση δήλωση των στοιχείων ζωικού κεφαλαίου από τους κτηνοτρόφους